Jakub Čihák

Likvidace pojistných událostí na vozidlech, oceňování vozidel - vypracování odborných a znaleckých posudků, zprostředkování pojištění

Statistika

Ocenění vozidla

Odborné posudky o stanovení ceny motorových vozidel - odhady zpracovávám na základě oprávnění k provozování živnosti:

 " oceňování majetku pro věci movité se specializací na vozidla    

(Koncesní listina vydaná ÚMČ Praha 10 dne 14.7.2003 pod č.j. 1722/03/Bor/001)

Dále, v případě potřeby zajistím vypracování Znaleckého posudku:

Znalecký posudek je zpracován soudním znalcem  pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady motorových vozidel.

Posudky o stanovení obvyklé ceny motorových vozidel jsou zpracovávány v souladu se zákonem 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) doporučenou metodikou "Znalecký standard č. 1" zpracovanou Ústavem soudního inženýrství a schválenou Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 29.1.1990 pod č.j. 36/90-org. v souladu s novelou ZS č. 1/2005 )

Odborné i znalecké posudky o stanovení ceny motorových vozidel - odhady poskytuji fyzickým i právnickým osobám například při:

  • nepeněžním vkladu majetku do firmy
  • vypořádání podílů při likvidaci firmy
  • vyřazení vozidla z majetku firmy 
  • ocenění pro úvěry a půjčky
  • koupi či prodeji vozidla
  • vypořádání dědictví
  • rozvodovém řízení
  • změně vlastnictví
  • zpětném leasingu

Ceny zpracování posudků:

Odborný posudek - dle typu vozidla, stáří a místa prohlídky od 1.500,-

Znalecký posudek - dle typu vozidla, stáří a místa prohlídky od 1.800,-


nejsem plátce DPH!


Žádné komentáře
 
Likvidace pojistných událostí na vozidlech, oceňování vozidel - vypracování odborných a znaleckých posudků, zprostředkování pojištění