Jakub Čihák

Likvidace pojistných událostí na vozidlech, oceňování vozidel - vypracování odborných a znaleckých posudků, zprostředkování pojištění

Statistika

Ocenění vozidla

Ocenění vozidel

Odborné posudky o stanovení ceny motorových vozidel - odhady zpracovávám na základě oprávnění k provozování živnosti:

 " oceňování majetku pro věci movité se specializací na vozidla    

(Koncesní listina vydaná ÚMČ Praha 10 dne 14.7.2003 pod č.j. 1722/03/Bor/001)

Dále, v případě potřeby zajistím vypracování Znaleckého posudku:

Znalecký posudek je zpracován soudním znalcem  pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady motorových vozidel.

Posudky o stanovení obvyklé ceny motorových vozidel jsou zpracovávány v souladu se zákonem 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) doporučenou metodikou "Znalecký standard č. 1" zpracovanou Ústavem soudního inženýrství a schválenou Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 29.1.1990 pod č.j. 36/90-org. v souladu s novelou ZS č. 1/2005 )

 
Likvidace pojistných událostí na vozidlech, oceňování vozidel - vypracování odborných a znaleckých posudků, zprostředkování pojištění