Jakub Čihák

Likvidace pojistných událostí na vozidlech, oceňování vozidel - vypracování odborných a znaleckých posudků, zprostředkování pojištění

Statistika

Likvidace PU

Likvidace Pojistných Událostí

  • Zajistím veškeré úkony od hlášení škodní události, až po konečné vyřízení, o nic se nemusíte starat

  • V případě leasingových nájemců vyžádám devinkulaci pojistného plnění u leasingové společnosti

  • Z povinného ručení provedu prohlídku a vyhotovím fotodokumentaci poškozeného vozu

  • Provádím průběžný dohled nad způsobem likvidace

  • V případě neoprávněného krácení plnění nárokuji doplacení rozdílu

  • Mimo vlastní škody na vozidle za Vás  uplatním i další nároky na náhradu škody - např. proplacení ušlého výdělku, škody na přepravovaných věcech, odtah a úschovu poškozeného vozu, zapůjčení náhradního vozu atd.

 
Likvidace pojistných událostí na vozidlech, oceňování vozidel - vypracování odborných a znaleckých posudků, zprostředkování pojištění